PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN

PROSEDUR WAJIB

BIL.

NAMA PROSEDUR

NOMBOR RUJUKAN

 

1.

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN DAN DATA

PK.UiTM.FSPU(P).01

2.

PROSEDUR KAWALAN REKOD

PK.UiTM.FSPU(P).02

3.

PROSEDUR AUDIT DALAM

PK.UiTM.FSPU(P).03

4.

PROSEDUR KAWALAN PRODUK TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI

PK.UiTM.FSPU(P).04

5.

PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN

PK.UiTM.FSPU(P).05

6.

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

PK.UiTM.FSPU(P).06

 

PROSEDUR SOKONGAN

BIL.

NAMA PROSEDUR

NOMBOR RUJUKAN

 

1.

PROSEDUR  MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN

PK.UiTM.FSPU(P).07

2.

PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN

PK.UiTM.FSPU(P).08

3.

PROSEDUR  ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN

PK.UiTM.FSPU(P).09

4.

PROSEDUR  ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

PK.UiTM.FSPU(P).10

5.

PROSEDUR PENGGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN DOKUMEN DAN PERALATAN

PK.UiTM.FSPU(P).11

6.

PROSEDUR ANALISIS DATA

PK.UiTM.FSPU(P).12

 

PROSEDUR KUALITI OPERASI AKADEMIK

PROSEDUR OPERASI AKADEMIK

BIL.

NAMA PROSEDUR

NOMBOR RUJUKAN

 

1.

PROSEDUR PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU

PK.UiTM.FSPU(O).01

2.

PROSEDUR JADUAL WAKTU KULIAH

PK.UiTM.FSPU(O).02

3.

PROSEDUR PENDAFTARAN KURSUS PELAJAR

PK.UiTM.FSPU(O).03

4.

PROSEDUR PENGECUALIAN KREDIT

PK.UiTM.FSPU(O).04

5.

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD PELAJAR

PK.UiTM.FSPU(O).05

6.

PROSEDUR PENGENDALIAN KULIAH/STUDIO

PK.UiTM.FSPU(O).06

7.

PROSEDUR  MAKMAL/BENGKEL

PK.UiTM.FSPU(O).07

8.

PROSEDUR PENGENDALIAN KERJA KURSUS/PROJEK

PK.UiTM.FSPU(O).08

9.

PROSEDUR PENGENDALIAN DISSERTASI/THESIS/PROJEK

PK.UiTM.FSPU(O).09

10.

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN

PK.UiTM.FSPU(O).10

11.

PROSEDUR PENGENDALIAN JADUAL WAKTU PENGAWASAN PEPERIKSAAN AKHIR

PK.UiTM.FSPU(O).11

12

PROSEDUR PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR

PK.UiTM.FSPU(O).12

13.

PROSEDUR PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR

PK.UiTM.FSPU(O).13

14.

PROSEDUR KEMASUKAN MARKAH PEPERIKSAAN

PK.UiTM.FSPU(O).14

15.

PROSEDUR PENGENDALIAN PEPERIKSAAN KHAS

PK.UiTM.FSPU(O).15

16.

PROSEDUR RAYUAN SEMAKAN SEMULA, PEMBETULAN DAN PENGEMASKINIAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR

PK.UiTM.FSPU(O).16

17.

PROSEDUR RAYUAN MENERUSKAN PENGAJIAN

PK.UiTM.FSPU(O).17

18.

PROSEDUR RAYUAN PEMBATALAN GUGUR TARAF

PK.UiTM.FSPU(O).18

19.

PROSEDUR PERTUKARAN MOD PENGAJIAN

PK.UiTM.FSPU(O).19

20.

PROSEDUR PERMOHONAN CUTI KHAS DAN MENARIK DIRI

PK.UiTM.FSPU(O).20

21.

PROSEDUR PENGEMASKINIAN KEPUTUSAN MUET

PK.UiTM.FSPU(O).21

22.

PROSEDUR PENGIJAZAHAN DAN KONVOKESYEN

PK.UiTM.FSPU(O).22

23.

PROSEDUR SEMAKAN SYARAT KELAYAKAN PROGRAM

PK.UiTM.FSPU(O).23

24.

PROSEDUR PROSES UJIAN LUKISAN DAN TEMUDUGA

PK.UiTM.FSPU(O).24

25.

PROSEDUR PENYEDIAAN FAIL KURSUS DAN PORTFOLIO PENGAJARAN

PK.UiTM.FSPU(O).25

26.

PROSEDUR PENGENDALIAN LATIHAN PRAKTIK

PK.UiTM.FSPU(O).26

27.

PROSEDUR LAWATAN AKADEMIK DALAM DAN LUAR NEGARA

PK.UiTM.FSPU(O).27

28.

PROSEDUR PEMANTAUAN PROFESIONALISMA PENSYARAH

PK.UiTM.FSPU(O).28

29.

PROSEDUR SEMAKAN KURIKULUM

PK.UiTM.FSPU(O).29

30.

PROSEDUR LANTIKAN AKADEMIA

PK.UiTM.FSPU(O).30

31.

PROSEDUR PERANCANGAN DAN PROMOSI PROGRAM

PK.UiTM.FSPU(O).31

32.

PROSEDUR PEMBERIAN STATUS ZZ KEPADA PELAJAR

PK.UiTM.FSPU(O).32

33.

PROSEDUR PEMBERIAN STATUS FD KEPADA PELAJAR

PK.UiTM.FSPU(O).33

34.

PROSEDUR PERLANTIKAN PENSYARAH SAMBILAN

PK.UiTM.FSPU(O).34

35.

PROSEDUR PERALATAN

PK.UiTM.FSPU(O).35

36.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERALATAN DAN RUANG

PK.UiTM.FSPU(O).36

37.

PROSEDUR PENGAMBILAN STAF TETAP DAN KONTRAK

PK.UiTM.FSPU(O).37