PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN

PROSEDUR WAJIB

BIL. NAMA PROSEDUR NOMBOR RUJUKAN
01. PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN DAN DATA PK.UiTM.FSPU(P).01
02. PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTM.FSPU(P).02
03. PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.FSPU(P).03
04. PROSEDUR KAWALAN PRODUK TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.FSPU(P).04
05. PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN PK.UiTM.FSPU(P).05
06. PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN PK.UiTM.FSPU(P).06

 

PROSEDUR SOKONGAN

BIL. NAMA PROSEDUR NOMBOR RUJUKAN
01. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FSPU(P).07
02. PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN PK.UiTM.FSPU(P).08
03. PROSEDUR ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FSPU(P).09
04. PROSEDUR ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.FSPU(P).10
05. PROSEDUR PENGGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN DOKUMEN DAN PERALATAN PK.UiTM.FSPU(P).11
06. PROSEDUR ANALISIS DATA PK.UiTM.FSPU(P).12

 

PROSEDUR KUALITI OPERASI AKADEMIK

PROSEDUR OPERASI AKADEMIK

BIL. NAMA PROSEDUR NOMBOR RUJUKAN
01. PROSEDUR PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PK.UiTM.FSPU(O).01
02. PROSEDUR JADUAL WAKTU KULIAH PK.UiTM.FSPU(O).02
03. PROSEDUR PENDAFTARAN KURSUS PELAJAR PK.UiTM.FSPU(O).03
04. PROSEDUR PENGECUALIAN KREDIT PK.UiTM.FSPU(O).04
05. PROSEDUR PENGURUSAN REKOD PELAJAR PK.UiTM.FSPU(O).05
06. PROSEDUR PENGENDALIAN KULIAH/STUDIO PK.UiTM.FSPU(O).06
07. PROSEDUR MAKMAL/BENGKEL PK.UiTM.FSPU(O).07
08. PROSEDUR PENGENDALIAN KERJA KURSUS/PROJEK PK.UiTM.FSPU(O).08
09. PROSEDUR PENGENDALIAN DISSERTASI/THESIS/PROJEK PK.UiTM.FSPU(O).09
10. PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN PK.UiTM.FSPU(O).10
11. PROSEDUR PENGENDALIAN JADUAL WAKTU PENGAWASAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FSPU(O).11
12. PROSEDUR PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FSPU(O).12
13. PROSEDUR PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FSPU(O).13
14. PROSEDUR KEMASUKAN MARKAH PEPERIKSAAN PK.UiTM.FSPU(O).14
15. PROSEDUR PENGENDALIAN PEPERIKSAAN KHAS PK.UiTM.FSPU(O).15
16. PROSEDUR RAYUAN SEMAKAN SEMULA, PEMBETULAN DAN PENGEMASKINIAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FSPU(O).16
17. PROSEDUR RAYUAN MENERUSKAN PENGAJIAN PK.UiTM.FSPU(O).17
18. PROSEDUR RAYUAN PEMBATALAN GUGUR TARAF PK.UiTM.FSPU(O).18
19. PROSEDUR PERTUKARAN MOD PENGAJIAN PK.UiTM.FSPU(O).19
20. PROSEDUR PERMOHONAN CUTI KHAS DAN MENARIK DIRI PK.UiTM.FSPU(O).20
21. PROSEDUR PENGEMASKINIAN KEPUTUSAN MUET PK.UiTM.FSPU(O).21
22. PROSEDUR PENGIJAZAHAN DAN KONVOKESYEN PK.UiTM.FSPU(O).22
23. PROSEDUR SEMAKAN SYARAT KELAYAKAN PROGRAM PK.UiTM.FSPU(O).23
24. PROSEDUR PROSES UJIAN LUKISAN DAN TEMUDUGA PK.UiTM.FSPU(O).24
25. PROSEDUR PENYEDIAAN FAIL KURSUS DAN PORTFOLIO PENGAJARAN PK.UiTM.FSPU(O).25
26. PROSEDUR PENGENDALIAN LATIHAN PRAKTIK PK.UiTM.FSPU(O).26
27. PROSEDUR LAWATAN AKADEMIK DALAM DAN LUAR NEGARA PK.UiTM.FSPU(O).27
28. PROSEDUR PEMANTAUAN PROFESIONALISMA PENSYARAH PK.UiTM.FSPU(O).28
29. PROSEDUR SEMAKAN KURIKULUM PK.UiTM.FSPU(O).29
30. PROSEDUR LANTIKAN AKADEMIA PK.UiTM.FSPU(O).30
31. PROSEDUR PERANCANGAN DAN PROMOSI PROGRAM PK.UiTM.FSPU(O).31
32. PROSEDUR PEMBERIAN STATUS ZZ KEPADA PELAJAR PK.UiTM.FSPU(O).32
33. PROSEDUR PEMBERIAN STATUS FD KEPADA PELAJAR PK.UiTM.FSPU(O).33
34. PROSEDUR PERLANTIKAN PENSYARAH SAMBILAN PK.UiTM.FSPU(O).34
35. PROSEDUR PERALATAN PK.UiTM.FSPU(O).35
36. PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERALATAN DAN RUANG PK.UiTM.FSPU(O).36
37. PROSEDUR PENGAMBILAN STAF TETAP DAN KONTRAK PK.UiTM.FSPU(O).37