Unit Penyelidikan dan Jaringan, FSPU akan mengadakan Klinik FRGS- Penyediaan Geran FRGS 2019 Siri 1 (Klinik Penyediaan) pada 8 Februari 2019 dan Siri 2 (Klinik Penyediaan Pemurnian FRGS) pada 28 Februari 2019 di Makmal Komputer CAD 1. Penyertaan terbuka kepada semua pensyarah  FSPU yang berminat. Tempat adalah terhad 1st come 1st serve!